مرورگر شما (Internet Explorer 8) از رده خارج شده است. این مرورگر دارای مشکلات امنیتی شناخته شده می باشد و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
نسخه مرورگر شما قدیمی است و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×

هدر ip و هدر LAN trunk و هدر frame- Relay و هدر ATM همه حداقل یک فیلد برای QOS استفاده می کنند.

هدر IP در RFC 791 شامل یک Byte به اسم Type of service است TOS برای مارک کردن پکت با ابزار QOS در نظر گرفته می شود.

WAN Marking Fields : frame Relay و ATM فقط یک بیت را برای استفاده QOS پشتیبانی می کنند. که در ذframe Relay این بیت بنام Discard Eligibility) DE) و در ATM این بیت بنام Cell Loss Priority) CLP) است

Mpls سه بیت اختصاص داده است و بنام MPLS Experimental) EXP) نام دارد

Ethernet LAN Class of Service : برای۳ QOS بیت را پشتیبانی می کند اما این فیلد زمانی وجود دارد که از ۸۰۲٫۱q یا ISL در هدر Trunking هستند ۸۰۲٫۱q 2 بیت از ۳ بیت را برای Tag Control اختصاص می دهد و به اسم User-Priority bits بیت می نامند وISL 1بیت از سه بیت را به(Class of Service (CoS اختصاص می دهد .

MQC یک محیط CLI جدید خارج از ios نیست و برای کانفیگ در همان محیط ios در حالت config mode است.

MQC دارای ابزارهایی که (Class-Based(CB شروع می شوند

CB Marking, CB Weighted Fair Queuing CBWFQ , CB Policing

, CB Shaping, and CB Header Compression

روش MQC به این ترتیب است

۱- ابتدا با class-map پارامترها را برای classifying کردن پکتها در service class استفاده می کنیم.

۲- PHB در این مرحله که زیر policy map کار می کند و عمل marking, queuing, را انجام می دهیم.

۳- Service policy در این مرحله policy را به اینترفیس اعمال می کنیم.

MQC برای classify کردن پکتها از دستور match در یک class map استفاده می کند دستور match دارای یکسری

option است مثل استفاده از Acl – و mac address است

نکته : اسم class map هم case sensitive است

با match protocol می توان از قابلیت Network Based Application Recognition استفاده کرد.

Classify کردن پکت در NBAR بصورت نرمال سخت است زیرا بعضی از برنامه ها بصورت Random پورت عوض می کنند NBAR می تواند به UDP و TCP هدرها و host name, URL, or MIME type in HTTP requestsنگاه کند به این روش Deep packet inspection می گویند NBAR همچنین می تواند با چک کردن هدرهای UDP و TCP اطلاعاتی در مورد Application بدست بیاورد NBAR می تواند مستقل از QOS کار کند می تواند counters of traffic types را نگهداری کند NBAR با QOS از CB marking استفاده می کند هر زمانی که در MQC از دستور Match protocol استفاده شود ios از NBAR استفاده می کند.

نکته : Match precedence یا Match Dscp می توانند IPv4 و IPv6 را Match کنند وMatch ip precedence یا Match ip Dscpمی توانند فقط IPv4 را Match کنند


نویسنده مقاله :
ایمیل نویسنده:
منبع مقاله :
29 بهمن 1394 admin 792
0 رای

برچسب ها :

qos
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2021