مرورگر شما (Internet Explorer 8) از رده خارج شده است. این مرورگر دارای مشکلات امنیتی شناخته شده می باشد و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
نسخه مرورگر شما قدیمی است و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×

این شبکه که به صورت Partial Mesh است وبه صورت پیش فرض inverse-arp
 


 

فعال است ابتدا با دستور show frame-relay map وضعیت روتر ۱ را چک میکنیم

 

R1#sh frame-relay map

Serial1/0 (up): ip 150.1.100.2 dlci 102(0x66,0x1860), dynamic,

broadcast,, status defined, active

Serial1/0 (up): ip 150.1.100.3 dlci 103(0x67,0x1870), dynamic,

broadcast,, status defined, active

 روتر ۱ صورت dynamic توانسته که ip و dlci روتر های spoke را بشناسد

روتر های ۲ و ۳ رابا دستور show frame-relay map چک کنیم

R2#sh frame-relay map

Serial1/0 (up): ip 150.1.100.1 dlci 201(0xC9,0x3090), dynamic,

broadcast,, status defined, active

R2#

R3#sh frame-relay map

Serial1/0 (up): ip 150.1.100.1 dlci 301(0x12D,0x48D0), dynamic,

broadcast,, status defined, active

R3#

چک میکنیم R1 میتواند R2و R3 را ping کند؟

R1# ping 150.1.100.255

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 150.1.100.255, timeout is 2 seconds:

Reply to request 0 from 150.1.100.2, 92 ms

Reply to request 0 from 150.1.100.3, 108 ms

Reply to request 1 from 150.1.100.2, 104 ms

Reply to request 1 from 150.1.100.3, 108 ms

Reply to request 2 from 150.1.100.3, 124 ms

Reply to request 2 from 150.1.100.2, 140 ms

Reply to request 3 from 150.1.100.2, 84 ms

Reply to request 3 from 150.1.100.3, 88 ms

Reply to request 4 from 150.1.100.2, 128 ms

Reply to request 4 from 150.1.100.3, 132 ms

R1#

اما در این وضعیت R2 نمی تواند R3 را ping کند زیرا ارتباط مستقیم به R3 ندارد

R2#ping 150.1.100.3

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 150.1.100.3, timeout is 2 seconds:

…..

Success rate is 0 percent (0/5)

R2#

اگر بخواهیم روتر ۲ بتواند روتر ۳ را ping کند چه باید کرد ؟

میتوانیم با دستور frame-relay map اینکار را انجام دهیم

R2(config-if)#frame-relay map ip 150.1.100.3 201

R3(config-if)#frame-relay map ip 150.1.100.2 301

سؤال آیا مشکلی پیش می آید ؟

با دستور show frame-relay map برای مثال روتر ۳ را چک میکنیم

R3#sh frame-relay map

Serial1/0 (up): ip 150.1.100.1 dlci 301(0x12D,0x48D0), dynamic,

broadcast,, status defined, active

Serial1/0 (up): ip 150.1.100.2 dlci 301(0x12D,0x48D0), static,

CISCO, status defined, active

R3#

در حال حاضر مشکلی نیست ولی اگر از دستور clear frame-relay inarp یا روتر را reload کنیم مشکل بزرگی پیش می آید !!!؟؟؟

دوباره با دستور show frame-relay map وضعیت روتر ۳ را چک میکنیم

R3#sh frame-relay map

Serial1/0 (up): ip 150.1.100.2 dlci 301(0x12D,0x48D0), static,

CISCO, status defined, active

R3#

میبینید که فقط یک map برای روتر ۲ دارد زیرا بصورت Static وارد کردیم اما آن map dynamic چی شد ؟؟؟

زمانی که از دستور frame-relay map استفاده میکنیم inverse-arp برای پروتکل و dlci تعیین شده در دستور frame-relay map غیر فعال میشود!!!

دراین وضعیت روتر ۳ نمیتواند روتر hub را ping کند!!!

R3#ping 150.1.100.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 150.1.100.1, timeout is 2 seconds:

…..

Success rate is 0 percent (0/5)

R3#

خوب را حل چیست ؟؟؟

نوشتن یک frame-relay map برای روتر hub

R3(config-if)#frame-relay map ip 150.1.100.1 301

R2(config-if)#frame-relay map ip 150.1.100.1 201

R3#ping 150.1.100.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 150.1.100.1, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 52/71/108 ms

R3#


نویسنده مقاله :
ایمیل نویسنده:
منبع مقاله :
03 اسفند 1394 admin 684
0 رای
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2021