مرورگر شما (Internet Explorer 8) از رده خارج شده است. این مرورگر دارای مشکلات امنیتی شناخته شده می باشد و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
نسخه مرورگر شما قدیمی است و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×

 
ماژول سیسکو
  : NM16AMماژول Data براي ۱۶ خط تلفن به همراه ۱۶ مودم Internal با سرعت ۵۶Kb/s مي باشد.
NM32A : ماژول Data براي ۳۲ خط تلفن بدون مودم Internal مي باشد. اگر از اين ماژول استفاده شود بايد ۳۲ مودم External به روتر وصل شود.
  : NM16A  ماژول Data براي ۱۶ خط تلفن بدون مودم Internal مي باشد. اگر از اين ماژول استفاده شود بايد ۱۶ مودم External به روتر وصل شود.
NM-HDV-2E1 : بوسيله اين ماژول ۲ خط E1 را مي توان به روتر متصل کرد.
  : NM-HDV-1E1بوسيله اين ماژول مي توان ۱ خط E1 به روتر متصل کرد.
, : NM-HDV-1E1e
همانند NM-HDV-1E1 بوده با اين تفاوت که DSP Proccessor آن قوي تر است.
 


  : NM-HDV-1T1بوسيله اين ماژول مي توان ۱ خط T1 به روتر متصل کرد.
  : NM-HDV-2T1 بوسيله اين ماژول مي توان ۲ خط T1 به روتر متصل کرد.
NM-2V : ماژولي است که روي روتر نصب مي شود و به آن مي توان ۲ کارت FXO يا FXS وصل کرد.
 VIC-2FXOبوسيله اين کارت مي توان دو خط آنالوگ معمولي را به منظور VoIP به روتر وصل کرد.
  : VIC-2FXS  همانند FXO بوده با اين تفاوت که به ماژول FXO خطوط تلفن شهري (PSTN) وصل مي شود اما به ماژول FXS مستقيما” گوشي تلفن وصل مي شود.
RAMروترها هم مثل کامپيوترها داراي Ram مخصوصي بصورت ماژول در ظرفيتهاي ۸ , ۱۶ و ۳۲ و … مگابايتي مي باشند.
Flash : FLASH در حقيقت به منزله يک Hard Disk کوچک براي روترها بوده و ظرفيت آن پايين است. Flash و Ram هردو بر روي Board اصلي روتر سوار مي شوند.
NM-1FE2W ماژولي است که معمولا” روي روترهاي سري ۳۶۰۰ نصب مي شود و يک پورت Fast Ethernet و دو پورت WAN (سريال) به روتر اضافه مي کند. (البته کارت WIC1T يا WIC2T هم لازم است)
  : NM-2FE2W  ماژولي است که معمولا” روي روترهاي سري ۳۶۰۰ نصب مي شود و دو پورت Fast Ethernet و دو پورت WAN (سريال) به روتر اضافه مي کند. (البته کارت WIC1T يا WIC2T هم لازم است)
  : WIC1Tبا اتصال اين کارت به روتر يک پورت سريال Wan به روتر اضافه مي شود.
WIC2Tبا اتصال اين کارت به روتر دو پورت سريال Wan به روتر اضافه مي شود.


@ciscocity

نویسنده مقاله :
ایمیل نویسنده:
منبع مقاله :
02 خرداد 1396 admin 1222
0 رای
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2022