مرورگر شما (Internet Explorer 8) از رده خارج شده است. این مرورگر دارای مشکلات امنیتی شناخته شده می باشد و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
نسخه مرورگر شما قدیمی است و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
Cisco

WS-C3650- 24TS-E

سوئیچ سیسکو WS-C3650- 24TS-E

سوئیچ سیسکو WS-C3650- 24TS-E
مديريتي لايه 3،
24 عدد،
10/100/1000،
4 عدد،
SFP،
----،
IP Services،
Cisco

WS-C3650-24PS-E

سوئیچ سیسکو WS-C3650-24PS-E

سوئیچ سیسکو WS-C3650-24PS-E
مديريتي لايه 3،
24 عدد،
10/100/1000،
4 عدد،
SFP،
390 وات،
IP Services،
Cisco

WS-C3650-48PS-E

سوئیچ سیسکو WS-C3650-48PS-E

سوئیچ سیسکو WS-C3650-48PS-E
مديريتي لايه 3،
48 عدد،
10/100/1000،
4 عدد،
SFP،
390 وات،
IP Services،
Cisco

WS-C3650-48FS-E

سوئیچ سیسکو WS-C3650-48FS-E

سوئیچ سیسکو WS-C3650-48FS-E
مديريتي لايه 3،
48 عدد،
10/100/1000،
4 عدد،
SFP،
775 وات،
IP Services،
Cisco

WS-C3650-48FS-L

سوئیچ سیسکو WS-C3650-48FS-L

سوئیچ سیسکو WS-C3650-48FS-L
مديريتي لايه 3،
48 عدد،
10/100/1000،
4 عدد،
SFP،
----،
LAN Base،
Cisco

WS-C3650-24TS-S

سوئیچ سیسکو WS-C3650-24TS-S

سوئیچ سیسکو WS-C3650-24TS-S
مديريتي لايه 3،
24 عدد،
10/100/1000،
4 عدد،
SFP،
----،
LAN Base،
Cisco

WS-C3650-48PS-L

سوئیچ سیسکو WS-C3650-48PS-L

سوئیچ سیسکو WS-C3650-48PS-L
مديريتي لايه 3،
48 عدد،
10/100/1000،
4 عدد،
SFP،
----،
LAN Base،
Cisco

WS-C3650-48TS-E

سوئیچ سیسکو WS-C3650-48TS-E

سوئیچ سیسکو WS-C3650-48TS-E
مديريتي لايه 3،
48 عدد،
10/100/1000،
4 عدد،
SFP،
----،
IP Services،
Cisco

WS-C3650- 48PS-S

سوئیچ سیسکو WS-C3650- 48PS-S

سوئیچ سیسکو WS-C3650- 48PS-S
مديريتي لايه 3،
48 عدد،
10/100/1000،
4 عدد،
SFP،
390 وات،
IP Base،
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2021