مرورگر شما (Internet Explorer 8) از رده خارج شده است. این مرورگر دارای مشکلات امنیتی شناخته شده می باشد و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
نسخه مرورگر شما قدیمی است و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
Cisco

WS-C2960S-48TD-L

سوئیچ سیسکو WS-C2960S-48TD-L

سوئیچ سیسکو WS-C2960S-48TD-L
مديريتي لايه 2،
48 عدد،
10/100/1000،
2 عدد،
+SFP،
----،
LAN Base،
Cisco

WS-C2960-8TC-L

سوئیچ سیسکو WS-C2960-8TC-L

سوئیچ سیسکو WS-C2960-8TC-L
مديريتي لايه 2،
8 عدد،
10/100،
1 عدد،
دو منظوره (SFP یا 10/100/1000)،
----،
LAN Base،
Cisco

WS-C2960-24PC-L

سوئیچ سیسکو WS-C2960-24PC-L

سوئیچ سیسکو WS-C2960-24PC-L
مديريتي لايه 2،
24 عدد،
10/100،
2 عدد،
دو منظوره (SFP یا 10/100/1000)،
370 وات،
LAN Base،
Cisco

WS-C2960S-48TS-L

سوئیچ سیسکو WS-C2960S-48TS-L

سوئیچ سیسکو WS-C2960S-48TS-L
مديريتي لايه 2،
48 عدد،
10/100/1000،
4 عدد،
SFP،
----،
LAN Base،
Cisco

WS-C2960-24TC-L

سوئیچ سیسکو WS-C2960-24TC-L

سوئیچ سیسکو WS-C2960-24TC-L
مديريتي لايه 2،
24 عدد،
10/100،
2 عدد،
دو منظوره (SFP یا 10/100/1000)،
----،
LAN Base،
Cisco

WS-C2960S-24TD-L

سوئیچ سیسکو WS-C2960S-24TD-L

سوئیچ سیسکو WS-C2960S-24TD-L
مديريتي لايه 2،
24 عدد،
10/100/1000،
2 عدد،
+SFP،
----،
LAN Base،
Cisco

WS-C2960-24TT-L

سوئیچ سیسکو WS-C2960-24TT-L

سوئیچ سیسکو WS-C2960-24TT-L
مديريتي لايه 2،
24 عدد،
10/100،
2 عدد،
10/100/1000،
----،
LAN Base،
Cisco

WS-C2960-48TT-L

سوئیچ سیسکو WS-C2960-48TT-L

سوئیچ سیسکو WS-C2960-48TT-L
مديريتي لايه 2،
48 عدد،
10/100،
2 عدد،
10/100/1000،
----،
LAN Base،
Cisco

WS-C2960-24LT-L

سوئیچ سیسکو WS-C2960-24LT-L

سوئیچ سیسکو WS-C2960-24LT-L
مديريتي لايه 2،
24 عدد،
10/100،
2 عدد،
10/100/1000،
123 وات،
LAN Base،
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2020