مرورگر شما (Internet Explorer 8) از رده خارج شده است. این مرورگر دارای مشکلات امنیتی شناخته شده می باشد و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
نسخه مرورگر شما قدیمی است و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
Cisco

WS-C3560-48TS-S

سوئیچ سیسکو WS-C3560-48TS-S

سوئیچ سیسکو WS-C3560-48TS-S
مديريتي لايه 3،
48 عدد،
10/100،
4 عدد،
SFP،
----،
IP Base،
Cisco

WS-C3560-24PS-S

سوئیچ سیسکو WS-C3560-24PS-S

سوئیچ سیسکو WS-C3560-24PS-S
مديريتي لايه 3،
24 عدد،
10/100،
2 عدد،
SFP،
370 وات،
IP Base،
Cisco

WS-C3560-48PS-S

سوئیچ سیسکو WS-C3560-48PS-S

سوئیچ سیسکو WS-C3560-48PS-S
مديريتي لايه 3،
48 عدد،
10/100،
4 عدد،
SFP،
370 وات،
IP Base،
Cisco

WS-C3560G-24TS-S

سوئیچ سیسکو WS-C3560G-24TS-S

سوئیچ سیسکو WS-C3560G-24TS-S
مديريتي لايه 3،
24 عدد،
10/100/1000،
4 عدد،
SFP،
----،
IP Base،
Cisco

WS-C3560G-48PS-S

سوئیچ سیسکو WS-C3560G-48PS-S

سوئیچ سیسکو WS-C3560G-48PS-S
مديريتي لايه 3،
48 عدد،
10/100/1000،
4 عدد،
SFP،
----،
IP Base،
Cisco

WS-C3560-24PS-E

سوئیچ سیسکو WS-C3560-24PS-E

سوئیچ سیسکو WS-C3560-24PS-E
مديريتي لايه 3،
24 عدد،
10/100،
2 عدد،
SFP،
----،
IP Services،
Cisco

WS-C3560V2-24TS-S

سوئیچ سیسکو WS-C3560V2-24TS-S

سوئیچ سیسکو WS-C3560V2-24TS-S
مديريتي لايه 3،
24 عدد،
10/100،
2 عدد،
SFP،
----،
IP Base،
Cisco

WS-C3560V2-24PS-S

سوئیچ سیسکو WS-C3560V2-24PS-S

سوئیچ سیسکو WS-C3560V2-24PS-S
مديريتي لايه 3،
24 عدد،
10/100،
2 عدد،
SFP،
370 وات،
IP Base،
Cisco

WS-C3560-8PC-S

سوئیچ سیسکو WS-C3560-8PC-S

سوئیچ سیسکو WS-C3560-8PC-S
مديريتي لايه 3،
8 عدد،
10/100،
1 عدد،
دو منظوره (SFP یا 10/100/1000)،
124 وات،
IP Base،
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2020