مرورگر شما (Internet Explorer 8) از رده خارج شده است. این مرورگر دارای مشکلات امنیتی شناخته شده می باشد و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
نسخه مرورگر شما قدیمی است و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
Cisco

WS-C3560V2-24TS-E

سوئیچ سیسکو WS-C3560V2-24TS-E

سوئیچ سیسکو WS-C3560V2-24TS-E
مديريتي لايه 3،
24 عدد،
10/100،
2 عدد،
SFP،
----،
IP Base،
Cisco

WS-C3560-24PS-S

سوئیچ سیسکو WS-C3560-24PS-S

سوئیچ سیسکو WS-C3560-24PS-S
مديريتي لايه 3،
24 عدد،
10/100،
2 عدد،
SFP،
370 وات،
IP Base،
Cisco

WS-C3560X-24T-L

سوئیچ سیسکو WS-C3560X-24T-L

سوئیچ سیسکو WS-C3560X-24T-L
مديريتي لايه 3،
24 عدد،
10/100،
2 عدد،
SFP،
----،
LAN Base،
Cisco

WS-C3560X-48T-S

سوئیچ سیسکو WS-C3560X-48T-S

سوئیچ سیسکو WS-C3560X-48T-S
مديريتي لايه 3،
48 عدد،
10/100/1000،
2 عدد،
SFP،
----،
IP Base،
Cisco

WS-C3560X-48T-E

سوئیچ سیسکو WS-C3560X-48T-E

سوئیچ سیسکو WS-C3560X-24P-E
مديريتي لايه 3،
48 عدد،
10/100/1000،
2 عدد،
SFP،
----،
IP Services،
Cisco

WS-C3560V2-24PS-E

سوئیچ سیسکو WS-C3560V2-24PS-E

سوئیچ سیسکو WS-C3560V2-24PS-E
مديريتي لايه 3،
24 عدد،
10/100،
2 عدد،
SFP،
370 وات،
IP Services،
Cisco

WS-C3560X-48T-L

سوئیچ سیسکو WS-C3560X-48T-L

سوئیچ سیسکو WS-C3560X-48T-L
مديريتي لايه 3،
48 عدد،
10/100/1000،
2 عدد،
SFP،
----،
LAN Base،
Cisco

WS-C3560X-24T-E

سوئیچ سیسکو WS-C3560X-24T-E

سوئیچ سیسکو WS-C3560X-24T-E
مديريتي لايه 3،
48 عدد،
10/100/1000،
2 عدد،
SFP،
370 وات،
IP Base،
Cisco

WS-C3560X-48P-L

سوئیچ سیسکو WS-C3560X-48P-L

سوئیچ سیسکو WS-C3560X-48P-L
مديريتي لايه 3،
48 عدد،
10/100/1000،
2 عدد،
SFP،
370 وات،
LAN Base،
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2021