مرورگر شما (Internet Explorer 8) از رده خارج شده است. این مرورگر دارای مشکلات امنیتی شناخته شده می باشد و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
نسخه مرورگر شما قدیمی است و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
Cisco

WS-C3750X-24S-S

سوئیچ سیسکو WS-C3750X-24S-S

سوئیچ سیسکو WS-C3750X-24S-S
مديريتي لايه 3،
24 عدد،
SFP،
ندارد،
------،
----،
IP Base،
Cisco

WS-C3750V2-48TS-S

سوئیچ سیسکو WS-C3750V2-48TS-S

سوئیچ سیسکو WS-C3750V2-48TS-S
مديريتي لايه 3،
48 عدد،
10/100،
4 عدد،
SFP،
----،
IP Base،
Cisco

WS-C3750X-48T-L

سوئیچ سیسکو WS-C3750X-48T-L

سوئیچ سیسکو WS-C3750X-48T-L
مديريتي لايه 3،
48 عدد،
10/100/1000،
ندارد،
------،
----،
LAN Base،
Cisco

WS-C3750V2-24PS-S

سوئیچ سیسکو WS-C3750V2-24PS-S

سوئیچ سیسکو WS-C3750V2-24PS-S
مديريتي لايه 3،
24 عدد،
10/100،
2 عدد،
SFP،
370 وات،
IP Base،
Cisco

WS-C3750-24TS-E

سوئیچ سیسکو WS-C3750-24TS-E

سوئیچ سیسکو WS-C3750-24TS-E
مديريتي لايه 3،
24 عدد،
10/100،
2 عدد،
SFP،
----،
IP Base،
Cisco

WS-C3750X-24S-E

سوئیچ سیسکو WS-C3750X-24S-E

سوئیچ سیسکو WS-C3750X-24S-E
مديريتي لايه 3،
24 عدد،
SFP،
ندارد،
------،
----،
IP Services،
Cisco

WS-C3750X-24T-L

سوئیچ سیسکو WS-C3750X-24T-L

سوئیچ سیسکو WS-C3750X-24T-L
مديريتي لايه 3،
24 عدد،
10/100/1000،
2 عدد،
،
----،
LAN Base،
Cisco

WS-C3750X-24T-S

سوئیچ سیسکو WS-C3750X-24T-S

سوئیچ سیسکو WS-C3750X-24T-S
مديريتي لايه 3،
24 عدد،
10/100/1000،
ندارد،
------،
----،
IP Base،
Cisco

WS-C3750X-24P-E

سوئیچ سیسکو WS-C3750X-24P-E

سوئیچ سیسکو WS-C3750X-24P-E
مديريتي لايه 3،
24 عدد،
10/100/1000،
ندارد،
------،
----،
IP Services،
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2020