مرورگر شما (Internet Explorer 8) از رده خارج شده است. این مرورگر دارای مشکلات امنیتی شناخته شده می باشد و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
نسخه مرورگر شما قدیمی است و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
Cisco

SF100D-08P

سوئیچ سیسکو SF100D-08P

سوئیچ سیسکو SF100D-08P
غير مديريتي،
8 عدد،
10/100،
ندارد،
------،
،
،
Cisco

SF100D-16P

سوئیچ سیسکو SF100D-16P

سوئیچ سیسکو SF100D-16P
غير مديريتي،
16 عدد،
10/100،
ندارد،
------،
----،
،
Cisco

SF110D-08

سوئیچ سیسکو SF110D-08

سوئیچ سیسکو SF110D-08
غير مديريتي،
8 عدد،
10/100،
ندارد،
------،
----،
IP Services،
Cisco

SF102-24

سوئیچ سیسکو SF102-24

سوئیچ سیسکو SF102-24
غير مديريتي،
24 عدد،
10/100،
2 عدد،
GBIC،
----،
،
Cisco

SF100D-08

سوئیچ سیسکو SF100D-08

سوئیچ سیسکو SF100D-08
غير مديريتي،
8 عدد،
10/100،
ندارد،
------،
----،
،
Cisco

SG100-16

سوئیچ سیسکو SG100-16

سوئیچ سیسکو SG100-16
غير مديريتي،
16 عدد،
10/100/1000،
ندارد،
------،
----،
،
Cisco

SF100-16

سوئیچ سیسکو SF100-16

سوئیچ سیسکو SF100-16
غير مديريتي،
16 عدد،
10/100،
ندارد،
------،
----،
،
Cisco

SF100-24

سوئیچ سیسکو SF100-24

سوئیچ سیسکو SF100-24
غير مديريتي،
24 عدد،
10/100،
ندارد،
------،
----،
،
Cisco

SG100D-08

سوئیچ سیسکو SG100D-08

سوئیچ سیسکو SG100D-08
غير مديريتي،
8 عدد،
10/100/1000،
ندارد،
------،
----،
-------،
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2021