مرورگر شما (Internet Explorer 8) از رده خارج شده است. این مرورگر دارای مشکلات امنیتی شناخته شده می باشد و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
نسخه مرورگر شما قدیمی است و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×

■ Cisco WS-C3750G-48PS-S

سوئیچ سیسکو WS-C3750G-48PS-S
/fa/shop/detail14471/Cisco-WS-C3750G-48PS-S/
1396/02/07 1647

■ Cisco WS-C3750G-48TS-S

سوئیچ سیسکو WS-C3750G-48TS-S
/fa/shop/detail14470/Cisco-WS-C3750G-48TS-S/
1396/02/07 1414

■ SF100D-08P

سوئیچ سیسکو SF100D-08P
/fa/shop/detail12306/SF100D-08P/
1394/12/03 1712

■ SF100D-16P

سوئیچ سیسکو SF100D-16P
/fa/shop/detail12307/SF100D-16P/
1394/12/04 1648

■ SF110D-08

سوئیچ سیسکو SF110D-08
/fa/shop/detail12308/SF110D-08/
1394/12/04 1566

■ SF200-24

سوئیچ سیسکو SF200-24
/fa/shop/detail14503/SF200-24/
1396/05/18 1504

■ SF200-24FP

سوئیچ سیسکو SF200-24FP
/fa/shop/detail14505/SF200-24FP/
1396/05/18 1409

■ SF200-24P

سوئیچ سیسکو SF200-24P
/fa/shop/detail14504/SF200-24P/
1396/05/18 1516

■ SF200-48

سوئیچ سیسکو SF200-48
/fa/shop/detail14506/SF200-48/
1396/05/18 1226

■ SF200-48P

سوئیچ سیسکو SF200-48P
/fa/shop/detail14507/SF200-48P/
1396/05/18 1197

■ SG200-08

سوئیچ سیسکو SG200-08
/fa/shop/detail14508/SG200-08/
1396/05/19 1513

■ SG200-08P

سوئیچ سیسکو SG200-08P
/fa/shop/detail14509/SG200-08P/
1396/05/19 1241

■ SG200-10FP

سوئیچ سیسکو SG200-10FP
/fa/shop/detail14511/SG200-10FP/
1396/05/21 1273

■ SG200-18

سوئیچ سیسکو SG200-18
/fa/shop/detail14510/SG200-18/
1396/05/21 1254

■ SG200-26

سوئیچ سیسکو SG200-26
/fa/shop/detail14512/SG200-26/
1396/05/21 1219

■ WS-C2950G-24-EI

سوئیچ سیسکو WS-C2950G-24-EI
/fa/shop/detail11177/WS-C2950G-24-EI/
1394/08/25 1870

■ WS-C2950SX- 48-SI

سوئیچ سیسکو WS-C2950SX- 48-SI
/fa/shop/detail11176/WS-C2950SX--48-SI/
1394/08/25 1819

■ WS-C3560-48TS-S

سوئیچ سیسکو WS-C3560-48TS-S
/fa/shop/detail11180/WS-C3560-48TS-S/
1394/08/30 1698

■ WS-C3560X-24P-E

سوئیچ سیسکو WS-C3560X-24P-E
/fa/shop/detail12303/WS-C3560X-24P-E/
1394/12/03 1283

■ WS-C3560X-24P-S

سوئیچ سیسکو WS-C3560X-24P-S
/fa/shop/detail12298/WS-C3560X-24P-S/
1394/12/02 1308
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2025