مرورگر شما (Internet Explorer 8) از رده خارج شده است. این مرورگر دارای مشکلات امنیتی شناخته شده می باشد و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
نسخه مرورگر شما قدیمی است و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×

WS-C3750X-48PF-S

سوئیچ سیسکو WS-C3750X-48PF-S

سوئیچ سیسکو WS-C3750X-48PF-S
مديريتي لايه 3،
48 عدد،
10/100/1000،
1 عدد،
،
740 وات،
IP Base،

WS-C3750G-24TS-E

سوئیچ سیسکو WS-C3750G-24TS-E

سوئیچ سیسکو WS-C3750G-24TS-E
مديريتي لايه 3،
24 عدد،
10/100/1000،
4 عدد،
SFP،
----،
IP Services،

WS-C3750G-24TS-S

سوئیچ سیسکو WS-C3750G-24TS-S

سوئیچ سیسکو WS-C3750G-24TS-S
مديريتي لايه 3،
24 عدد،
10/100/1000،
4 عدد،
SFP،
----،
IP Base،

WS-C3750G-24T-E

سوئیچ سیسکو WS-C3750G-24T-E

سوئیچ سیسکو WS-C3750G-24T-E
مديريتي لايه 3،
24 عدد،
10/100/1000،
ندارد،
------،
----،
IP Services،

WS-C3750G-24PS-E

سوئیچ سیسکو WS-C3750G-24PS-E

سوئیچ سیسکو WS-C3750G-24PS-E
مديريتي لايه 3،
24 عدد،
10/100/1000،
4 عدد،
SFP،
،
IP Services،

WS-C3750G-24T-S

سوئیچ سیسکو WS-C3750G-24T-S

سوئیچ سیسکو WS-C3750G-24T-S
مديريتي لايه 3،
24 عدد،
10/100/1000،
ندارد،
------،
----،
IP Base،

WS-C3750G-12S-E

سوئیچ سیسکو WS-C3750G-12S-E

سوئیچ سیسکو WS-C3750G-12S-E
مديريتي لايه 3،
12 عدد،
SFP،
ندارد،
------،
----،
IP Services،

WS-C3750G-12S-SD

سوئیچ سیسکو WS-C3750G-12S-SD

سوئیچ سیسکو WS-C3750G-12S-SD
مديريتي لايه 3،
12 عدد،
SFP،
ندارد،
------،
----،
IP Base،

WS-C3750-48TS-E

سوئیچ سیسکو WS-C3750-48TS-E

سوئیچ سیسکو WS-C3750-48TS-E
مديريتي لايه 3،
48 عدد،
10/100،
4 عدد،
SFP،
----،
IP Services،
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2020