مرورگر شما (Internet Explorer 8) از رده خارج شده است. این مرورگر دارای مشکلات امنیتی شناخته شده می باشد و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
نسخه مرورگر شما قدیمی است و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×

■ 2960X-48FPS-L

سوئیچ سیسکو 2960X-48FPS-L
/fa/shop/detail14579/2960X-48FPS-L/
1396/08/02 582

■ WS-C2960+24LC-S

سوئیچ سیسکو WS-C2960+24LC-S
/fa/shop/detail14612/WS-C296024LC-S/
1396/08/14 351

■ WS-C2960+48PST-S

سوئیچ سیسکو WS-C2960+48PST-S
/fa/shop/detail14611/WS-C296048PST-S/
1396/08/14 355

■ WS-C2960+48TC-L

سوئیچ سیسکو WS-C2960+48TC-L
/fa/shop/detail14610/WS-C296048TC-L/
1396/08/14 955

■ WS-C2960-24-S

سوئیچ سیسکو WS-C2960-24-S
/fa/shop/detail14594/WS-C2960-24-S/
1396/08/09 366

■ WS-C2960-24LC-S

سوئیچ سیسکو WS-C2960-24LC-S
/fa/shop/detail14600/WS-C2960-24LC-S/
1396/08/09 370

■ WS-C2960-24PC-S

سوئیچ سیسکو WS-C2960-24PC-S
/fa/shop/detail14599/WS-C2960-24PC-S/
1396/08/09 393

■ WS-C2960-24TC-S

سوئیچ سیسکو WS-C2960-24TC-S
/fa/shop/detail14593/WS-C2960-24TC-S/
1396/08/09 486

■ WS-C2960-48PST-L

سوئیچ سیسکو WS-C2960-48PST-L
/fa/shop/detail14597/WS-C2960-48PST-L/
1396/08/09 327

■ WS-C2960-48PST-S

سوئیچ سیسکو WS-C2960-48PST-S
/fa/shop/detail14598/WS-C2960-48PST-S/
1396/08/09 373

■ WS-C2960-48TC-S

سوئیچ سیسکو WS-C2960-48TC-S
/fa/shop/detail14595/WS-C2960-48TC-S/
1396/08/09 377

■ WS-C2960-48TT-S

سوئیچ سیسکو WS-C2960-48TT-S
/fa/shop/detail14596/WS-C2960-48TT-S/
1396/08/09 371

■ WS-C2960-8TC-S

سوئیچ سیسکو WS-C2960-8TC-S
/fa/shop/detail14603/WS-C2960-8TC-S/
1396/08/09 374

■ WS-C2960G-8TC-L

سوئیچ سیسکو WS-C2960G-8TC-L
/fa/shop/detail14602/WS-C2960G-8TC-L/
1396/08/09 454

■ WS-C2960PD-8TT-L

سوئیچ سیسکو WS-C2960PD-8TT-L
/fa/shop/detail14601/WS-C2960PD-8TT-L/
1396/08/09 319

■ سری 2960

سری 2960
/fa/articles/detail11257/سری-2960/
1394/10/30 1199
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2021